A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Alternative inngangsverdier pr 1.1.1992

Altinn

FINALE Skatt

FINALE Årsoppgjør

Automatisk FIFU-beregning

Avhendelse

IconEndre opplysninger om et registrert salg
IconUtfylling av registreringsbildet for salg
IconErvervsdetaljer

Endre

IconEndre opplysninger om et registrert salg
IconUtfylling av registreringsbildet for salg
IconErvervsdetaljer

Registrere

IconSalg av verdipapir
IconEndre opplysninger om et registrert salg
IconUtfylling av registreringsbildet for salg
IconErvervsdetaljer

Short-salg

Slette

- B -

Basisfunksjoner

Bedriftversjon

IconTilgjengelige versjoner
IconBedriftsversjon

Beholdning

IconViktige begreper og definisjoner
IconBeholdningskartoteket
IconVise beholdning for en enkelt VPS-konto, portefølje eller regnskapskonto

Egendefinerte visninger

IconLage egendefinerte visninger
IconSlette egendefinert visning

Kartotek

Konti i regnskapet

Oversikt

Portefølje

VPS-konto

Beholdningskartoteket

Beholdningsregister

Beregninger

Bokført verdi

IconBokførte verdier
IconBokført verdi per konto
IconBokførte verdier - Detaljer

Brukeroppsett

IconForberedende arbeid når du tar programmet i bruk
IconBrukeroppsett

Diverse

FINALE Skatt

FINALE Årsoppgjør

Lisens

Børs

Registrere

Verdipapiregenskaper

- D -

Dato

- E -

Egendefinerte visninger

IconLage egendefinerte visninger
IconSlette egendefinert visning

Egenskaper

IconInvestoregenskaper - Privat og Familie
IconInvestoregenskaper - Firma og Klient
IconInvestoregenskaper - Personalia
IconInvestoregenskaper - Selskap
IconInvestoregenskaper - Portefølje
IconInvestoregenskaper - VPS-kontoer
IconInvestoregenskaper - Mellommann
IconInvestoregenskaper - Kjøp og salg
IconInvestoregenskaper - Visma Finale Skatt
IconInvestoregenskaper - Regnskap

FINALE Skatt

Firma og klient

Investor

IconInvestoregenskaper
IconInvestoregenskaper - Privat og Familie
IconInvestoregenskaper - Firma og Klient
IconInvestoregenskaper - Personalia
IconInvestoregenskaper - Selskap
IconInvestoregenskaper - Portefølje
IconInvestoregenskaper - VPS-kontoer
IconInvestoregenskaper - Mellommann
IconInvestoregenskaper - Kjøp og salg
IconInvestoregenskaper - Visma Finale Skatt
IconInvestoregenskaper - Regnskap

Kjøp og salg

Klientkatalog

Megler

Mellommann

Personalia

Portefølje

Privat og familie

Regnskap

Selskapsopplysninger

VPS-konto

Eksport

IconInvestoregenskaper - Visma Finale Skatt
IconEksporter tabelldata i standard-formater
IconEksporter til Visma Finale Skatt
IconEksporter til Visma Finale Årsoppgjør

Altinn

IconEksporter til Visma Finale Skatt
IconEksporter til Visma Finale Årsoppgjør

Eksport til FINALE Skatt

Eksportinnstillinger

Excel

FINALE Skatt

FINALE Årsoppgjør

HTML

Kommaseparert (ASCII tekst)

Rik tekst

Standardformat

Endre

Endre verdipapir

Kjøp

Salg

IconEndre opplysninger om et registrert salg
IconUtfylling av registreringsbildet for salg
IconErvervsdetaljer

Verdi

Endre klienttype

Endre verdipapir

Excel

Eksport

- F -

Familieversjon

FIFU

FIFU-beregning

FINALE Skatt

Brukeroppsett

Eksport

Formues/utbytterapport

Investoregenskaper

FINALE Årsoppgjør

Brukeroppsett

Eksport

Formues/utbytterapport

Formuesverdi

Rapport

Registrere

Formål

- G -

Gevinst og tap

Beregning

Rapport

IconRapport - Gevinst / tap
IconRapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

- H -

Hjelpesystemet

Hovedbilde

HTML

Eksport

Hurtigtaster

- I -

Import

Excel

Sluttsedler

IconImport av sluttsedler fra andre systemer og meglere
IconImport av sluttsedler fra Excel

Tazett-format

Inngangsverdier pr 1.1.1992

Introduksjon

IconIntroduksjon til Visma Finale Investor
IconSlik kommer du i gang

Investor

Endre klientnummer

Endre klienttype

Investoregenskaper

IconInvestoregenskaper
IconInvestoregenskaper - Privat og Familie
IconInvestoregenskaper - Firma og Klient
IconInvestoregenskaper - Personalia
IconInvestoregenskaper - Selskap
IconInvestoregenskaper - Portefølje
IconInvestoregenskaper - VPS-kontoer
IconInvestoregenskaper - Mellommann
IconInvestoregenskaper - Kjøp og salg
IconInvestoregenskaper - Visma Finale Skatt
IconInvestoregenskaper - Regnskap

Ny

IconNy klient
IconNy klient, Privat og Familie
IconNy klient, Firma og Klient

Slett

Åpne

IconFunksjoner i klientoversikten
IconSette og endre klientkatalog
IconÅpne en klient, Privat og Famile
IconÅpne en klient, Firma og Klient

Investoregenskaper

Ligningsår

Investorkatalog

- J -

Justeringsfaktor

- K -

Kartotek

IconInformasjon om programmets forskjellige registre
IconNavigatøren - skillekort Kartotek
IconLage egendefinerte visninger
IconSlette egendefinert visning

Beholdning

IconBeholdningskartoteket
IconLage egendefinerte visninger
IconSlette egendefinert visning
IconVise beholdning for en enkelt VPS-konto, portefølje eller regnskapskonto

Egendefinerte visninger

IconLage egendefinerte visninger
IconSlette egendefinert visning

Markedskurser

Oversikt

Transaksjoner

IconTransaksjonskartoteket
IconLage egendefinerte visninger
IconSlette egendefinert visning

Verdipapirer

Katalog for investor

Katalog for klient

Kjøp

IconHvordan registrere et kjøp av verdipapir
IconKjøp av verdipapirer

Endre

Investoregenskaper

Privatperson

Selskap

Slett

Utfylling

Klient

Endre klientnummer

Endre klienttype

Klientkatalog

Klientnummer

Ny

IconNy klient
IconNy klient, Privat og Familie
IconNy klient, Firma og Klient

Selskapsopplysninger

Slett

Åpne

IconFunksjoner i klientoversikten
IconSette og endre klientkatalog
IconÅpne en klient, Privat og Famile
IconÅpne en klient, Firma og Klient

Klientkatalog

IconForberedende arbeid når du tar programmet i bruk
IconSette og endre klientkatalog
IconKatalog for klient

Klientoversikten

IconFunksjoner i klientoversikten
IconSette og endre klientkatalog
IconGjenoppfriske klientoversikten

Klientversjon

IconTilgjengelige versjoner
IconBedriftsversjon

Kolonne

Kolonnebredde

Oppsett

Rekkefølge

Sortere

Komme i gang

Konto

Bokført verdi

IconBokførte verdier
IconBokført verdi per konto
IconBokførte verdier - Detaljer

Kontoplan

IconInformasjon om programmets forskjellige registre
IconKontoplan
IconKontoplan, skillekort Detaljer

Beholdning pr konto

Beholdningsrapport pr konto

IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Detaljer om konto

Endre konto

Opprette konto

Slette konto

Kontroll av verdipapirdatabase

Kortsiktig

Innstillinger

- L -

Langsiktig

Innstillinger

Ligningsverdi

Rapport

Registrere

Verdipapiregenskaper

Ligningsverdier

Verdipapir

Ligningsår

Investoregenskaper

- M -

Markedskurs

Registrere

Verdipapiregenskaper

Markedskurser

IconHvordan registrere markedskurser
IconMarkedskurs-kartoteket

Oversikt

Registrere

Markedskursregister

Megler

Investoregenskaper

Standard megler

Mellommann

Investoregenskaper

Standard mellommann

Mellommenn / Meglere

Menyer

Menylinjen

- N -

Navigatøren

Kartotek

Oppgaver

Rapporter

Ny klient

Firma og Klient

Privat og Familie

Nytt verdipapir

IconHvordan registrere et nytt verdipapir
IconOpprett nytt verdipapir i databasen

- O -

Omlenking av manuelt opprettede verdipapirer

Oppgaver

Oppregulerte inngangsverdier pr 1.1.1992

Opprette investor

Oversiktene

- P -

Personalia

Portefølje

Beholdning

Investoregenskaper

Rapporter

IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Standard portefølje

Porteføljer

Privatversjon

Programvinduet

- R -

Rapporter

IconHvordan skrive ut rapporter og skjema
IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)
IconRapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

Beholdningsoversikt

IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Formues/utbytterapport

Gevinst og tap

IconRapport - Gevinst / tap
IconRapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

Navigatøren

Oversikt

Portefølje

IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Regnskapskonto

IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Regnskapsmessig gevinst og tap

RF-1059

Transaksjoner

Verdipapiroversikt

VPS-konto

IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Register

Registrere et nytt verdipapir

Registreringsbilder

Regnskap

Investoregenskaper

Regnskapskonto

Beholdning

Rapporter

IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Regnskapsmessig verdi

IconBokførte verdier
IconBokført verdi per konto
IconBokførte verdier - Detaljer

RF-1059

IconEksporter til Visma Finale Skatt
IconEksporter til Visma Finale Årsoppgjør
IconRF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

Altinn

IconEksporter til Visma Finale Skatt
IconEksporter til Visma Finale Årsoppgjør

Eksporter til FINALE Skatt

Eksporter til FINALE Årsoppgjør

Utskrift

Vis skjema

Rik tekst

Eksport

RISK

IconHvordan registrere RISK-verdier
IconVerdipapiregenskaper - RISK

Registrere

Verdipapiregenskaper

- S -

Salg

IconHvordan registrere et salg av verdipapir
IconEndre opplysninger om et registrert salg
IconUtfylling av registreringsbildet for salg
IconErvervsdetaljer

Endre

IconEndre opplysninger om et registrert salg
IconUtfylling av registreringsbildet for salg
IconErvervsdetaljer

Ervervsdetaljer

Investoregenskaper

Registrere

IconSalg av verdipapir
IconEndre opplysninger om et registrert salg
IconUtfylling av registreringsbildet for salg
IconErvervsdetaljer

Short-salg

Slette

Selskapsopplysninger

Investoregenskaper

Semikolonseparert fil

Eksport

Short-salg

Sikkerhetskopi

Lag sikkerhetskopi

Legg tilbake

Skjema

Skjermtips

Skrive ut

Slett

Kjøp

Salg

Verdipapir

Slette en investor

Slette et verdipapir

Sluttsedler

Importere

Importere fra Excel

Sortere

Spleis

Splitt

Statuslinjen

IconFIFU-beregning og automatisk FIFU av/på
IconStatuslinjen

- T -

Tazett-format

Tips

Transaksjon

Transaksjoner

Kartotek

Rapporter

Transaksjonerkartoteket

Transaksjonsregister

Transaksjonsskartoteket

Egendefinerte visninger

IconLage egendefinerte visninger
IconSlette egendefinert visning

- U -

Utbytte

IconHvordan registrere utbytte
IconVerdipapiregenskaper - Utbytte

Registrere

Verdipapiregenskaper

Utklippstavle

Eksporter

- V -

Verdipapir

IconOpprett nytt verdipapir i databasen
IconVerdipapirkartoteket
IconOmlenking av manuelt opprettede verdipapirer

Alternative inngangsverdier pr 1.1.1992

Egenskaper

IconVerdipapiregenskaper - Verdipapir
IconVerdipapiregenskaper - Børs
IconVerdipapiregenskaper - Oppregulerte inngangsverdier
IconVerdipapiregenskaper - RISK
IconVerdipapiregenskaper - Ligningsverdi
IconVerdipapiregenskaper - Utbytte
IconVerdipapiregenskaper - Markedskurs

Endre

IconHvordan endre opplysninger i et eksisterende verdipapir
IconEndre opplysninger om et verdipapir
IconOmlenking av manuelt opprettede verdipapirer

Finner ikke verdipapir i databasen

Ligningsverdier

Markedskurser

Nytt

IconHvordan registrere et nytt verdipapir
IconOpprett nytt verdipapir i databasen
IconOmlenking av manuelt opprettede verdipapirer

Nytt ikke børsnotert

Omlenking av manuelt opprettede verdipapirer

Oversikt over

Rapport

RISK

Slette

IconHvordan slette et verdipapir
IconSlette et verdipapir

Søk

Utbytte

Verdipapirdatabase

Verdipapiregenskaper

Børs

Generelle opplysninger

Ligningsverdi

Markedskurs

Oppregulerte inngangsverdier pr 1.1.1992

RISK

Utbytte

Verdipapirkartotek

Oversikt

Rapport

Registrering

Verdipapirkartoteket

Egendefinerte visninger

IconLage egendefinerte visninger
IconSlette egendefinert visning

Verdivurdering

Innstillinger

Registrere

Verktøylinjen

Versjon

IconTilgjengelige versjoner
IconBedriftsversjon

VPS-konto

Beholdning

Investoregenskaper

Rapporter

IconRapport - Beholdningsoversikt
IconRapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
IconRapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Standard VPS-konto

VPS-kontoer

- W -

Word

Eksporter

- Z -

Åpne

Klient

IconFunksjoner i klientoversikten
IconSette og endre klientkatalog
IconÅpne en klient, Privat og Famile
IconÅpne en klient, Firma og Klient