Hvordan bruke hjelpesystemet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Slik kommer du i gang >

Hvordan bruke hjelpesystemet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1.Hjelp fra Hjelp-menyen:

Hvis du ikke vet hvordan du skal løse et bestemt oppgave i programmet, kan hjelpesystemet hjelpe deg. For å få fram hjelpesystemet til Visma Finale Investor, klikk Hjelp på menylinjen, og velg Innhold

 

2.Hjelp med F1-tasten:

Du kan også trykke på standard Windows hjelpetast F1 på tastaturet.

 

3.Hjelp med spørsmålstegn-knappen i registreringsbilder:

 

Du kan få hjelp for hvert felt i de ulike dialogene ved å klikke på tittellinjen for så å klikke på det feltet du ønsker hjelp om.

 

 

4.Hjelp med F1-tasten når du er i et registreringsfelt

Når du står i et redigeringsfelt, kan du trykke på standard Windows hjelpetast F1 på tastaturet for å få opp hjelp til registreringsfeltet du befinner deg i.

 

 

5.Hjelp med Hjelp-knappen nederst i en registreringsdialog

Hvis du ønsker mer detaljert hjelp om dialogen, kan du klikke på Hjelp knappen i de dialoger denne knappen finnes. Her kan du få mer veiledning om hvordan data anvendes av programmet.

 

 

6.Hjelp med Skjermtips-knappen i verktøylinjen:

Står du i hovedbildet kan du klikke for å få felthjelp i hovedbildet

Klikk på Skjermtips.

 

 

Klikk deretter f.eks. på en verktøyknapp eller et menypunkt i en av menyene for å få frem hjelpetekst:

 

 

Se også:

Slik kommer du igang - oversikt