Slik kommer du i gang

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Slik kommer du i gang

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1.Forberedende arbeid når du tar programmet i bruk
2.Opprettelse av investor(er)
3.Informasjon om programmets forskjellige registre som kan være nyttig for å forstå programmets funksjonalitet
4.Hvordan utføre basisfunksjoner i programmet
5.Hvilke hurtigtaster er tilgjengelig
6.Hvordan bruke hjelpesystemet
7.Beregninger som brukes i programmet

 

Se også:

Introduksjon av Visma Finale Investor