Informasjon om programmets forskjellige registre

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Slik kommer du i gang >

Informasjon om programmets forskjellige registre

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Verdipapirdatabase:Her finner du informasjon om oppbygningen av verdipapirdatabasen. Verdipapirer som er børsnotert eller tilgjengelig i andre registre som vi har tilgang til, vil automatisk bli opprettet i programmet.

 

Transaksjonsregister:Transaksjonsregisteret er et register som inneholder de enkelte kjøp og salg av verdipapirer for en investor. Ut fra registrering av kjøp og salg av verdipapirer, genereres de andre oversiktene.

 

Beholdningsregister:Beholdningsregisteret viser den aktuelle beholdningen av aksjer og andre verdipapirer.

 

Markedskursregister:Markedskursregisteret holder rede på markedskurser for de enkelte verdipapirene. Hvert år blir programmet oppdatert med informasjon tilgjengeliggjort fra børsen med bl.a. også markedskurser. I tillegg til dette kan du registrere kurser om ønskelig også daglig for de verdipapirer som er i ditt eie.

 

Kontoplan:Dersom du har firma- eller klientversjon av programmet, kan du også koble programmet opp til regnskapet, herunder også knytte de forskjellige investeringene opp til den konto investeringen er ført på i regnskapet.

 

Se også:

Slik kommer du igang - oversikt