FIFU-beregning og automatisk FIFU av/på

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Slik kommer du i gang >

FIFU-beregning og automatisk FIFU av/på

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aksjene blir behandlet etter FIFU-prinsippet. FIFU stør for Først Inn Først Ut, og dette forklarer også funksjonaliteten.

 

Når man har et salg av et verdipapir, betyr dette at salget blir matchet mot den første anskaffelsen, så lenge det er restbeholdning på dette salget. Deretter vil salget bli matchet mot det nest eldste kjøpet osv.  

 

Dette betyr at:

Ett salg kan være lenket mot flere kjøp.

Ett kjøp kan være matchet mot flere salg (delsalg).

 

Matching av kjøp mot salg og salg mot kjøp foretar programmet automatisk (Når Automatisk FIFU er slått på). FIFU-beregningen blir kjørt etter hver enkelt transaksjon, slik at man får oppdatert matching. Denne matchingen kan medføre at programmet tar lang tid fra en transaksjon er registrert eller endret og frem til du kan utføre neste handling i programmet.

 

For å kunne effektivisere din registrering dersom dette tar lang tid, kan du utføre følgende:

 

Du kan slå av automatisk FIFU før du begynner på transaksjonsregistrering eller før import av transaksjoner.

 

Du registrerer eller importerer transaksjoner.

 

Deretter slår du PÅ automatisk FIFU.

 

Etter at automatisk FIFU er slått på. anbefales det at man tar frem en enkelt (gjerne tilfeldig) salgstransaksjon, og kun trykker på OK-knappen i salgsregistreringen. Dermed er du sikret at FIFU-beregningen er foretatt for alle verdipapirer.

 

Automatisk FIFU slår du av og på med verktøyknappen Automatisk FIFU på / av eller med hurtigtast CTRL + F9.

 

Du kan også bruke hurtigtasten F9 for å få oppdatert FIFU på det verdipapiret som er aktivt verdipapir i beholdnings- eller transaksjonsoversikten.

 

Statuslinjen (nedre del av programvinduet) vises alltid den FIFU-statusen som er i øyeblikket. FIFU-knappen vises inntrykket når automatisk FIFU er slått på. Her ser du et eksempel: