Markedskurs-kartoteket

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Markedskurs-kartoteket

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette kartoteket er privat for denne investoren.

 

 

Dette menypunktet finner du under Kartotek i navigatoren eller i menypunktet Vis > Markedskurser.

 

Det finnes 2 måter å registrere markedskursene på:

 

1.Den enkle måten:

Skriv inn verdivurderingsdato i feltet Bruk dato. Deretter skrives verdien inn i tabellen i øvre del av bildet. Den verdien som vises, er den sist noterte verdi, og for å oppdatere verdi på verdipapiret, skriver du inn ny verdi og trykker Enter i hvert felt.

 

2.Den andre måten:

Velg verdipapir i øvre del av bildet. Skriv deretter inn dato og verdi i nedre del av bildet. Her kan du registrere verdivurdering av samme verdipapir med flere forskjellige datoer.

 

Ønsker du å legge inn historiske markedskurser, vil alltid den siste noterte markedskursen vises i denne oversikten. De historiske markedskursene vil som nevnt vises i oversikten over markedskurser.

 

Se også:

Rapport - Formues/utbytterapport

Eksporter til Visma Finale Skatt

Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør