Kontoplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Kontoplan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette kartoteket er privat for denne investoren.

 

 

Hvis investoren er et selskap, finnes mulighet for henvisninger mot en kontoplan. Du kan registrere kontoene selv, eller du kan importere konti fra Visma Finale Årsoppgjør eller benytte en utgave av en kontoplan tilpasset Visma Finale Investor. Uansett hvilken framgangsmåte du bruker, står det deg fritt til å opprette eller slette konti fra kontoplanoversikten.

 

Kontoplanbildet består av 2 registreringsbilder, som er atskilt av skillekortene Konti og Detaljer.

 

Under skillekortet Konti finnes en oversikt over konti som er finnes for den aktive klienten. For hver linje står konto, kontonavn og henvisning til standardkonto. I dette bildet finnes det også 5 funksjonsknapper der du har mulighet for å opprette ny konto, slette en konto, opprette konti fra mal, importere konto fra Visma Finale Årsoppgjør og kopiere egenskaper fra en konto til en annen.

 

Under skillekortet Detaljer finnes egenskapene til den enkelte konto. For å få fram egenskapene må du først ha valgt en tilgjengelig konto under skillekortet Konti. Hvis du ikke har konti tilgjengelig, må du opprette en konto eller importere fra mal.

 

Hvordan få fram visningen av kontoplanen (avhenger om at du kjører en av bedriftsversjonene av Visma Finale Investor)

 

Velg Kontoplan fra Vis-menyen.

 

Se også:

Bokførte verdier

Bokført verdi per konto

Rapport - Beholdningsoversikt