Kontoplan, skillekort Detaljer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene > Kontoplan >

Kontoplan, skillekort Detaljer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Her ser du detaljoversikten for den angitte kontoen.

 

Under detaljer får du fram standard kontoopplysninger. For resultatkonto vises kun henvisning mot standardkonto. For balansekonto må du fylle ut kontohenvisninger i Posteringskonti til disse kontoene:

 

Balansekonto for verdipapirvurdering (dette er den balansekontoen verdipapiret er oppført med i balansen)

Gevinst ved salg av verdipapir (Gevinstkonto for bokføring av vinning ved salg av verdipapiret)

Tap ved salg av verdipapir (Tapskonto for bokføring av tap ved salg av verdipapiret)

Nedvurdering av verdipapir (Resultatkonto for bokføring av verdinedgang på verdipapirer som fortsatt er i beholdning)

Tilbakeføring av tidligere nedvurdering på verdipapir (Resultatkonto for bokføring av verdiøkning på verdipapir som tidligere er nedskrevet for tilbakeføring av den tidligere nedskrivningen).

 

De angitte kontoene vil bli benyttet ved overføringer av posteringer til Visma Finale Årsoppgjør.

 

Se også:

Kontoplan