Lage egendefinerte visninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Lage egendefinerte visninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Det er mulig å lage egendefinerte visninger der du kan filtrere bort den informasjonen du ikke ønsker skal vises. Eksempelvis kan du ønske at bare kjøpstransaksjonene skal vises, eller at kun de salgstransaksjonene som ble gjort den 31/12/2003, skal presenteres. Eksemplene er mangfoldige.

 

Eksempel: Hvordan se alle kjøpstransaksjoner foretatt i løpet av 2003. Se bildet ovenfor.

 

1Først må du bestemme deg for hvilken oversikt du skal lage egendefinert visning for. Du kan velge mellom de oversiktene Beholdning, Transaksjoner og Verdipapirer, som finnes under skillekortet Kartotek. Klikk på en av dem, slik at oversikten kommer fram i arbeidsområdet.

 

2Velg verktøyknappen Egendefinert visning eller menypunktet Vis > Egendefinert, slik at dialogen for egendefinerte visninger kommer fram.

 

3Velg deretter hvilken kolonne du ønsker å foreta selektering av i kolonne-feltet.

 

4I neste felt velger du sammenligningsoperator, der du kan velge blant er lik, er ikke lik, er større enn, er mindre enn, er større eller lik, er mindre eller lik eller inneholder.

 

5I Verdi-feltet velger du hvilken verdi det skal sammenlignes mot.

 

6.Du kan velge å lage flere rader med betingelser, som i eksempelet over.

 

7Trykk til slutt på knappen OK, og den ønskede visningen vil komme fram. Det vil også stå egendefinert visning over presentasjonen.

 

Du kan veksle mellom av og på for egendefinert visning med avkryssingsboksen i kartoteket:

 

 

Se også:

Slette egendefinert visning