Slette egendefinert visning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Slette egendefinert visning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1        Hvis du ønsker å slette en egendefinert visning for en bestemt presentasjon, velger du EgendefinertVis-Menyen.
2        Når dialogen kommer fram, trykker du på knappene Slett for de linjene som inneholder data.
3        Når du anser deg å være ferdig, trykker du OK. Trykk Avbryt hvis du ikke ønsker å slette egendefinert visning.

 

Se også:

Lage egendefinerte visninger