Omlenking av manuelt opprettede verdipapirer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Omlenking av manuelt opprettede verdipapirer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom et verdipapir er blitt børsnotert for kort tid siden, og det ikke er opprettet i verdipapirdatabasen, kan du likevel opprette verdipapiret manuelt, og senere lenke om vet manuelt opprettede verdipapiret slik at det blir registrert som et børsnotert verdipapir.

 

Omlenkingen foretas på et senere tidspunkt etter at verdipapiret er kommet med i programmets standard verdipapirdatabase som et standard verdipapir.

 

Omlenkingen foretar du i beholdningskartoteket.

 

Ved å høyreklikke på et verdipapir som er opprettet manuelt, kan du lenke om verdipapiret til å bli et børsnotert verdipapir som finnes i standardoppsettet til programmet. Her må du oppgi børt-ticker for verdipapiret som skal lenkes om.

 

'