Beholdningskartoteket

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Beholdningskartoteket

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette kartoteket er privat for denne investoren.

 

 

Beholdningskartoteket inneholder en oversikt over beholdningen av verdipapirer. Du finner kartoteket på skillekortet Kartotek i navigatøren.

 

I beholdningsoversikten har du bl.a. følgende muligheter:

 

Ved å dobbelklikke på et verdipapir, kommer du inn i redigeringsbildet for verdipapiregenskaper, hvor du kan se på eller endre egenskaper på verdipapirer.

 

Ved å merke et verdipapir, og deretter trykke på verktøyknappen Registrer salg eller hurtigtast CTRL + S kan du registrere en realisasjon / salg av dette verdipapiret.

 

Ved å merke et verdipapir, og deretter trykke på verktøyknappen Registrer kjøp eller hurtigtast CTRL + K kan du registrere et kjøp av dette verdipapiret.

 

Omlenking av manuelt opprettede verdipapirer som senere er blitt børsnotert eller som er kommet inn i standard verdipapirdatabase i tillegg til at papiret er manuelt opprettet.

Skriv ut verdipapiroversikten med knappen Skriv ut.

 

Vise beholdning for en enkelt VPS-konto, portefølje eller regnskapskonto

 

Se også:

Kartotek - Oversikt

 

Rapport - Beholdningsoversikt

Rapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)

Rapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Rapport - Formues/utbytterapport

Rapport - Gevinst / tap

 

Omlenking av manuelt opprettede verdipapirer

Sortere innholdet i kartoteket ved å klikke i kolonneoverskriften

Velge hvilke kolonner som skal vises i oversikten

Endre rekkefølge på kolonnene i oversikten

Søke etter en bestemt tekst eller verdi i oversikten

 

Beholdningsoversikten består av følgende tilgjengelige kolonner

 

VerdipapirnavnBeskrivende navn for det verdipapiret som er kjøpt, og er det samme som du finner i Navn-feltet i Verdipapir-dialogen.        
AntallDet totale antall eksemplarer som er kjøpt av verdipapiret.        
Sum investertDet antall eksemplarer av verdipapiret * Kjøpskurs        
Snitt kursGjennomsnitt av alle markedskurser som er registrert for et verdipapir i porteføljen.        
Sum omkostningerAlle registrerte omkostninger ved kjøp og salg av verdipapiret.        
Siste kursverdiSiste noterte markedskurs som ligger registrert under skillekortet Markedskurs i Verdipapirer.        
MarkedsverdiSiste noterte kursverdi for verdipapiret * Antall av eksemplarer av verdipapiret i porteføljen.        
Urealisert gevinstTotal gevinst eller tap for alle erverv som ikke er realisert av dette verdipapiret.        
Realisert gevinstTotal gevinst eller tap for alle erverv som er realisert av dette verdipapiret        
TickerKode som identifiserer verdipapiret.        
ISINVerdipapirnummeret for dette verdipapiret som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).        
PålydendeViser verdipapirets pålydende verdi        
EierandelViser din andel av dette verdipapiret ut fra antall utstedt i prosent