Navigatøren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og de enkelte delene >

Navigatøren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Til venstre i hovedbildet ser du navigatøren.

 

Navigatøren inneholder 3 ulike kategorier med Oppgaver, Kartotek og Rapporter som gir deg rask adgang til mange kommandoer og funksjoner, og er den foretrukne måte i navigere seg i programmet på.

 

Hvis du ønsker å skjule/vise navigatøren, går du på NavigatorVis-menyen.

 

Tips

Du kan også bruke menylinjen, verktøylinjen eller hurtigtastene til å gjøre mange av de samme funksjonene som finnes i navigatøren.

 

Husk også:

Ikke alle oppgaver du kan utføre i programmet finnes på navigatøren. Du vil også finne muligheter og registreringsbilder i menyene i programmet.

 

De enkelte delene av navigatøren:

Navigatøren - skillekort Oppgaver

Navigatøren - skillekort Rapporter

Navigatøren - skillekort Rapporter

 

Se også:

Hovedbilde

Menylinjen

Verktøylinjen

Statuslinjen