Statuslinjen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og de enkelte delene >

Statuslinjen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Statuslinjen ligger i nederst i hovedbildet, og brukes til å fortelle deg når programmet utfører ulike aksjoner.