Navigatøren - skillekort Rapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og de enkelte delene > Navigatøren >

Navigatøren - skillekort Rapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bildet over viser at skillekortet Rapport er valgt i navigatøren.

 

Her finner du en omtale av de enkelte rapportene i programmet:

 

Rapport - Beholdningsoversikt

Rapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)

Rapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)

Rapport - Transaksjonsoversikt

Rapport - Formues/utbytterapport

Rapport - Gevinst / tap

Rapport - Verdipapiroversikt

Rapport - RF-1059 Oppgave over realisasjon av aksjer mv

 

Se også:

Navigatøren - oversikt