RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

Previous pageReturn to chapter overview

Skjema RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv er et skjema som i mange tilfeller skal sendes inn til ligningsmyndighetene:

 

Her ser du skjemaet Oppgave over realisasjon av aksjer mv, RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv. Hvis du foretar salg av verdipapirer, vil dette skjemaet bli fylt ut.

 

Øverst i skjemaet finner du en oversikt over alle transaksjoner som fylles ut på skjemaet. Skjemaet fylles ut avhengig av fastsatt ligningsår i Investoregenskaper - Kjøp og salg.

 

For å bla mellom de enkelte sidene i rapporten dersom rapporten er på flere sider, bruker du verktøyknappene:

 

Første side        (ALT + Ø)

Forrige side        (ALT + F)

Neste side        (ALT + N)

Siste side        (ALT + E)

 

Se også:

FIFU-beregning

Investoregenskaper - Kjøp og salg

Rapporter - Oversikt

Rapport - Gevinst / tap

Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

Eksporter til Visma Finale Skatt

Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør

Innsendelse til Altinn, Person

Innsendelse til Altinn, Selskap