Rapport - Verdipapiroversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Rapport - Verdipapiroversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Denne rapporten viser alle verdipapirer som finnes i verdipapirkartoteket.

 

Rapporten skrives ut med verdipapirer i den rekkefølgen de vises i verdipapiroversikten.

 

Du kan også bruke egendefinert visning til å selektere visse verdipapirer som du ønsker å skrive ut i rapporten. Dersom du ikke har selektert verdipapirkartoteket, blir rapporten på ca 80 sider, og kan ta en viss tid å produsere. Når du først har valgt rapporten, kan du ikke avbryte produksjon av rapporten.

 

For å bla mellom de enkelte sidene i rapporten dersom rapporten er på flere sider, bruker du verktøyknappene:

 

Første side        (ALT + Ø)

Forrige side        (ALT + F)

Neste side        (ALT + N)

Siste side        (ALT + E)

 

Se også:

Verdipapirkartoteket

Lage egendefinerte visninger

Kolonnesortering i verdipapirkartoteket