Verdipapirkartoteket

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  De forskjellige kartotekene >

Verdipapirkartoteket

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette kartoteket er felles for alle klienter.

 

 

Verdipapirkartoteket inneholder en oversikt over alle verdipapirer. Du finner kartoteket på skillekortet Kartotek i navigatøren.

 

I Verdipapirkartoteket har du bl.a. følgende muligheter:

 

Ved å dobbelklikke på et verdipapir, kommer du inn i redigeringsbildet for verdipapiregenskaper, hvor du kan se på eller endre egenskaper på verdipapirer. Les mer om dette i emnet Endre opplysninger om et verdipapir.

 

Du kan opprette et nytt verdipapir. Dette gjør du med menypunktet Rediger > Nytt verdipapir... For å lære om opprettelse av et nytt verdipapir, se Opprett nytt verdipapir i databasen.

 

Ved å merke et verdipapir, og deretter trykke på verktøyknappen Registrer salg eller hurtigtast CTRL + S kan du registrere en realisasjon / salg av dette verdipapiret.

 

Ved å merke et verdipapir, og deretter trykke på verktøyknappen Registrer kjøp eller hurtigtast CTRL + K kan du registrere et kjøp av dette verdipapiret.

 

Skriv ut verdipapiroversikten med knappen Skriv ut.

 

Se også:

Kartotek - Oversikt

Rapport - Verdipapiroversikt

Omlenking av manuelt opprettede verdipapirer

Sortere innholdet i kartoteket ved å klikke i kolonneoverskriften

Velge hvilke kolonner som skal vises i oversikten

Endre rekkefølge på kolonnene i oversikten

Søke etter en bestemt tekst eller verdi i oversikten

 

Verdipapir-oversikten består av følgende kolonner

 

NavnBetegnelse som navngir et verdipapir.        
TickerKode som identifiserer verdipapiret.        
ISINVerdipapirnummeret for dette verdipapiret som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).        
TypeAksje eller fond        
Utstedt avNavn på selskap som utsteder et eller flere verdipapir.        
PålydendeKurs per eksemplar ved kjøp.        
Siste registrerte kursverdiSiste noterte kursverdi som er registrert        
Utsteders organisasjonsnummerOrganisasjonsnummeret til det selskap som har utstedt verdipapiret        
Antall utstedtAntall utstedt av dette verdipapiret        
BørsnotertViser om selskapet som har utstedt verdipapiret er børsnotert        
VPS-notertViser om selskapet som har utstedt verdipapiret er VPS-notert