Endre rekkefølgen på kolonnene i de ulike oversiktene

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tips >

Endre rekkefølgen på kolonnene i de ulike oversiktene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du kan endre rekkefølgen på kolonnene med dra og slipp-funksjon med høyre musetast:

 

Klikk med høyre musetast på en kolonne, hold musetasten inne og dra kolonnen til ønsket plassering og slipp musetasten.

 

 

Se også:

Tips - oversikt