Tips

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Tips

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Søke etter en bestemt tekst eller verdi i en av oversiktene

Endre bredden på kolonnene i de ulike oversiktene

Endre kolonneoppsettet i de ulike oversiktene

Kolonnesortering

Endre rekkefølgen på kolonnene i de ulike oversiktene

Få fram navn på verdipapir ved kjøp og salg

Skrive inn dato