Få fram navn på verdipapir ved kjøp og salg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tips >

Få fram navn på verdipapir ved kjøp og salg

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1Når du står i feltet hvor du skal spesifisere hvilket verdipapir du vil kjøpe eller selge, skriver du navnet bokstav for bokstav.
2Etter at du har tastet første bokstav vil en liste over ulike verdipapir som begynner på denne bokstaven, komme fram. Hvis du allerede ser det verdipapiret som du skal benytte, kan du klikke med musen i listen der navnet framgår.
3Listen vil bli mindre etterhvert som du taster nye bokstaver i registreringsfeltet.

 

Her ser du hvordan det ser ut når du skriver inn verdi i et verdipapir-felt:

 

 

Se også:

Tips - oversikt