Skrive inn dato

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tips >

Skrive inn dato

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1Når du står i et registreringsfelt der du skal angi dato, kan du få dagens dato ved å trykke ENTER.
2Hvis du skriver inn dato direkte, vil du se at feltet selv formaterer datoen. Datofelt tar kun imot tall.

 

3Hvis du heller vil velge dato ut fra en kalender, klikker du på pilen til høyre i feltet. Her kan du klikke deg fram til dag, måned og år.

 

Kalenderen kan du bla i, år for år eller måned for måned:

 

 

Se også:

Tips - oversikt