Brukeroppsett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Brukeroppsett

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

For å få fram denne dialogen: Velg Brukeroppsett fra Investor-menyen.

 

De enkelte skillekortene finner du beskrevet her:

Brukeroppsett - Lisens

Brukeroppsett - Diverse

Brukeroppsett - Visma Finale Skatt

Brukeroppsett - Visma Finale Årsoppgjør (kun Firma- og Klientversjon)