Introduksjon til Visma Finale Investor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Introduksjon til Visma Finale Investor

Return to chapter overviewNext page

Visma Finale Investor

Dataprogrammet som hjelper deg å holde orden på investeringer i aksjer og andre verdipapirer.

 

 

 

Visma Finale Investor brukes av regnskapsførere, revisorer, økonomi- og regnskapsavdelinger, private investorer m.fl. til å holde orden på investeringer i aksjer og andre verdipapirer. Programmet er tett integrert med Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Skatt, men fungerer også like godt som et frittstående program.

 

Visma Finale Investor er et profesjonelt verktøy med en rekke funksjoner som enkelt holder orden på dine verdipapirer. Programmet har preopprettet børsnoterte verdipapirer med oppdatering av RISK-opplysinger, børsverdier, utbytteopplysninger, ligningsverdier m.m. Du kan enkelt opprette andre verdipapirer manuelt.

 

Denne brukerhåndboken gir deg veiledning i bruk av programmet og veiledning til å forstå de beregninger som foretas av programmet.

 

Opphavsrett ©   1988 - 2020   Visma Software International

 

Introduksjon av Visma Finale Investor

Hva er produktets formål?

Programpresentasjon

Tilgjengelige versjoner

Viktige begreper og definisjoner

 

Se også:

Slik kommer du i gang - oversikt

Brukeroppsett - oversikt