Tilgjengelige versjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introduksjon til Visma Finale Investor >

Tilgjengelige versjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Investor er tilpasset både bedrifters, næringsdrivendes, institusjoners og privatpersoners ulike behov.

 

Programmet finnes i en privatversjon, der du kan ha en enkelt privat investor.

 

Programmet finnes også i en familieversjon, som gir mulighet til inntil 3 forskjellige private investorer.

 

Programmet finnes i en bedriftversjon, der du kan ha en enkelt investor, som kan være en privatperson, en næringsdrivende eller et selskap.

 

Programmet finnes i en klientversjon som gjør programmet anvendelig dersom du har behov for å holde oversikt over verdipapirbeholdninger til dine kunder eller til forskjellige selskaper innenfor konsern eller selskapsgrupperinger.

 

Du finner våre adresser ved å klikke her.

 

Se også:

Introduksjon av Visma Finale Investor