Viktige begreper og definisjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introduksjon til Visma Finale Investor >

Viktige begreper og definisjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klient

En klient er en navngitt aktør i programmet som brukes som et samlende begrep for å kunne registrere og hente fram opplysninger om den navngitte aktøren. Klientbegrepet brukes både om personer og selskap. Klienten kan f.eks være brukeren av programmet, eller aksjeselskapet Visma Finale Systemer.

 

Investor

Begrepet investor betyr i dette programmet det samme som en klient. I enkelte sammenhenger er det i programmet mer naturlig å bruke begrepet investor enn klient .        

 

Transaksjon

En transaksjon er resultatet av et kjøp eller salg av et verdipapir som er gjort av en investor. En transaksjon er det samme som en registrering av en sluttseddel som investoren har mottatt fra en megler.        

 

Beholdning

En beholdning er de verdipapir som investoren eier. Beholdningen er resultatet av alle transaksjoner (kjøp og salg) som er utført.        

 

Portefølje

Begrepet portefølje betyr det samme som en beholdning.        

 

Sammenheng

Figuren nedenfor illustrerer Visma Finale Investor. Investorens beholdning er et resultat av et sett med transaksjoner over de verdipapir som er tilgjengelig.

 

 

 

Se også:

Introduksjon av Visma Finale Investor