Her vises en oversikt over de forskjellige delene av programvinduet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introduksjon til Visma Finale Investor >

Her vises en oversikt over de forskjellige delene av programvinduet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Brukergrensesnittet til Visma Finale Investor består av tradisjonelle Windows-elementer som menylinjen, verktøylinjen, navigatør og statuslinjen. For de som ønsker en forklaring beskrives de ulike delene nedenfor:

 

Menylinjen

Menylinjen har til hensikt å vise hvilke kommandoer og funksjoner som programmet har. Programmet har dessuten en såkalt popup-meny som framkommer når du trykker høyre musetast inne på programområdet.

 

Verktøylinjen

Verktøylinjen inneholder knapper som gir rask adgang til de viktigste kommandoer og funksjoner. Hvis du holder markøren over en knapp på verktøylinjen et øyeblikk vil en gul lapp kunne vises.

 

Navigatøren

Navigatøren er i likhet med menylinjen en måte å navigere seg i programmet på. Velg en av kategoriene Oppgaver, Kartotek og Rapporter. Deretter velg ett av alternative valgene som framkommer i den aktuelle listen.

 

Arbeidsområde

Arbeidsområdet er den delen hvor du foretar all registrering og hvor presentasjon av data skjer.

 

Statuslinjen

Statuslinjen gir brukeren ulike statusmeldinger når programmet arbeider med en arbeidsoppgave, kommando, o.l.

 

Se også:

Introduksjon av Visma Finale Investor