Hva er produktets formål

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introduksjon til Visma Finale Investor >

Hva er produktets formål

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Investor er et dataprogram for personlige investorer eller selskap som ønsker en enklere og mer effektiv håndtering av sine verdipapirdisponeringer.

 

Programmets formål er at det skal kunne brukes fortløpende gjennom hele året for å gi oversikt over din verdipapirbeholdning, vise dine kjøp og salg av verdipapirer, samt gi deg informasjon om realisert og urealisert gevinst både regnskapsmessig og skattemessig.

 

Videre er formålet at programmet skal kunne brukes i årsavslutning ved at det fyller ut de nødvendige skjema til skatteligningen.

 

Viktigste funksjoner i programmet:

 

Registrering av kjøp og salg av verdipapirer.

Oversikt over alle registrerte verdipapirer på Oslo Børs der du kan legge til, endre eller slette verdipapirer.

Oversikt over egen portefølje som holder rede på de verdipapirer du eier.

Sett med rapporter og grafiske presentasjoner som kan vises på skjerm eller kan skrives ut.

Beregning og støtte for utfylling av skjema RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.

 

Ligningsskjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv kan overføres til Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Skatt for elektronisk innrapportering til Altinn.

 

Formuesverdier og verdivurderinger kan overføres til Visma Finale Årsoppgjør for verdivurdering av aksjer i årsoppgjøret.

 

Se også:

Introduksjon av Visma Finale Investor