Brukeroppsett - Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brukeroppsett >

Brukeroppsett - Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Her ser du registreringsbildet som finnes under skillekortet Visma Finale Årsoppgjør, som inngår i dialogen Brukeroppsett.

 

Bildet har 1 registreringsfelt: Klientkatalog. I feltet spesifiserer du hvor du har dine årsoppgjør klienter.

 

Denne brukerinnstillingen er kun tilgjengelig for Firma- og klientversjonen av programmet, da kun disse to versjonene har tilgang til samarbeidsfunksjoner med Visma Finale Årsoppgjør, slik som:

 

Overføring av Altinn-data til selskapers ligningsoppgaver til Visma Finale Årsoppgjør

Eksport av posteringer for gevinst og tap til Visma Finale Årsoppgjør

Verdivurderingsfunksjon inn til Visma Finale Årsoppgjør

Overføring av formuesverdier til selvangivelsens formuesoppsett i Visma Finale Årsoppgjør.

 

Se også:

Brukeroppsett - Oversikt

Investoregenskaper - Regnskap