Investoregenskaper - Regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - Regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Her ser du dialogen for å sette innstillinger for hvilke verdivurderingsprinsipper du ønsker å bruke.

 

For kortsiktige investeringer kan du velge mellom å bruke porteføljeprinsippet eller å gjøre en individuell vurdering per post.

 

Ønsker du også å bruke verdivurderingsprinsipper på langsiktige investeringer, må du først krysse av i sjekkboksen for om du ønsker å sette innstillinger for langsiktige investeringer. Hvis du krysser av, får du mulighet til å sette de samme alternativene for langsiktig som for kortsiktige investeringer.

 

Angi også dato for verdivurderinger. Dato for verdivurdering kan du også endre i verdivurderingsfunksjonen.

 

Se også:

Brukeroppsett - Visma Finale Årsoppgjør

Investoregenskaper - Oversikt

Verdivurdering