Investoregenskaper - Visma Finale Skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - Visma Finale Skatt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

I dette bildet kan du sette innstilling av klientnummer mot Visma Finale Skatt hvis klientnumrene i Visma Finale Skatt og Visma Finale Investor er forskjellige.

 

Se også:

Brukeroppsett - Visma Finale Skatt

Investoregenskaper - Oversikt