Investoregenskaper - Kjøp og salg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - Kjøp og salg

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

I dette bildet kan du sette innstillinger som kan brukes ved oppretting av kjøp og salg av verdipapir.

 

For salgstransaksjoner kan du bare sette innstillinger for mellommann, mens for kjøp er også innstillinger for portefølje og VPS-konto tilgjengelig (vel å merke hvis du har lagt inn opplysninger under skillekortene Portefølje, VPS-konto og Mellommann).

 

De innstillingene her er standardvalget i de enkelte feltene. Man setter derfor opp den mest brukte portefølje, VPS-konto og Mellommann / Megler.  Man kan endre disse opplysningene på den enkelte kjøpstransaksjon og salgstransaksjon.

 

Se også:

Investoregenskaper - Oversikt