Investoregenskaper - Mellommann

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - Mellommann

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1Hvis du vil opprette en ny mellommann, klikker du høyre musetast og velger Ny. Alternativt kan du bruke hurtigtasten CTRL + Insert.
2Hvis du vil slette en mellommann fra oversikten, klikker du først i lista for å merke den mellommann du vil fjerne. Klikk deretter høyre musetast og velg Slett. Alternativt kan du bruke hurtigtasten CTRL + Delete.

 

Se også:

Investoregenskaper - Oversikt