Investoregenskaper - VPS-kontoer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - VPS-kontoer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1Hvis du vil opprette en ny VPS-konto, klikker du høyre musetast og velger Ny. Alternativt kan du bruke hurtigtasten CTRL + Insert.
2Hvis du vil slette en VPS-konto fra oversikten, klikker du først i VPS-lista for å merke den VPS-kontoen du vil fjerne. Klikk deretter høyre musetast og velg Slett. Alternativt kan du bruke hurtigtasten CTRL + Delete.

 

Se også:

Investoregenskaper - Oversikt