Investoregenskaper - Portefølje

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - Portefølje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I dette bildet kan du registrere porteføljenavn, som du kan bruke som en fellesbetegelse for bestemte transaksjoner. Dette vil være nyttig når du skal ta ut bestemte rapporter der du kan bruke et porteføljenavn for å få vist fram de transaksjonene du ønsker.

 

1Hvis du vil opprette et nytt porteføljenavn, klikker du høyre musetast og velger Ny. Alternativt kan du bruke hurtigtasten CTRL + Insert.
2Hvis du vil slette er porteføljenavn fra oversikten, klikker du først i Portefølje-lista for å merke det porteføljenavnet du vil fjerne. Klikk deretter høyre musetast og velg Slett. Alternativt kan du bruke hurtigtasten CTRL + Delete.

 

Se også:

Investoregenskaper - Oversikt