Investoregenskaper - Selskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - Selskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1Fyll inn ditt selskapets navn. Navnet vil framkomme i feltet «Skatteyters navn» på side 1 i skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.
2Fyll inn bedriftens adresse. Denne opplysningen vil framkomme i feltet «Adresse» på side 1 i skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.
3Fyll inn selskapets postnummer. Poststed vil framkomme i underskriftsfeltet på side 4 i skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.
4Fyll til slutt inn bedriftens organisasjonsnummer. Denne opplysningen vil framkomme i feltet Fødsels-/organisasjonsnummer  på side 1 i skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.

 

Se også:

Investoregenskaper - Oversikt