Investoregenskaper - Personalia

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Investoregenskaper >

Investoregenskaper - Personalia

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1Fyll inn ditt fornavn og etternavn. Disse navnene vil framkomme i feltet «Skatteyters navn» på side 1 i skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.
2Fyll inn din eller bedriftens adresse. Denne opplysningen vil framkomme i feltet «Adresse» på side 1 i skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.
3Fyll inn ditt postnummer. Programmet sjekker om postnummeret er gyldig. Hvis det er gyldig, vil programmet foreslå poststed i feltet nedenfor, som vises i det du entrer deg til poststedsfeltet. Poststed vil framkomme i underskriftsfeltet på side 4 i skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.

 

4Fyll til slutt inn ditt fødselsnummer eller bedriftens organisasjonsnummer. Denne opplysningen vil framkomme i feltet Fødsels-/organisasjonsnummer  på side 1 i skjemaet RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv.

 

Se også:

Investoregenskaper - Oversikt