Brukeroppsett - Visma Finale Skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brukeroppsett >

Brukeroppsett - Visma Finale Skatt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Her ser du registreringsbildet Visma Finale Skatt, som inngår i dialogen Brukeroppsett.

 

Bildet har 3 registreringsfelt, Eksporter data til Visma Finale Skatt, Programkatalog og Klientkatalog.

 

Det førstnevnte feltet viser om det skal være mulig å eksportere data til Visma Finale Skatt.

 

Er funksjonen avslått, vil ikke Eksporter data til Visma Finale SkattInvestor-menyen kunne velges. Dessuten vil det ikke bli mulig å registrere tekst i de to meste feltene.

 

Er midlertidig funksjonen påslått, kan du registrere programkatalogen der Visma Finale Skatt ligger og hvor den klientkatalogen du ønsker at eksportfilen fra Investor skal havne.

 

Se også:

Brukeroppsett - Oversikt

Investoregenskaper - Visma Finale Skatt