Endre kolonneoppsettet i de ulike oversiktene

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tips >

Endre kolonneoppsettet i de ulike oversiktene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1Plasser markøren midt i en av kolonnetitlene og hold nede høyre musetast. Da ser du at en liste over alle kolonnetitler kommer fram

 

 

 

2Klikk med en av musetast ene på det kolonnetittelen du ønsker skal vises eller fjernes i visningen.

 

Vær oppmerksom på at dersom du først fjerner en kolonne og deretter velger den på nytt, blir kolonnen plassert lengst til høyre i oversikten.

 

Se også:

Kolonnesortering

Endre rekkefølgen på kolonnene i de ulike oversiktene

Tips - oversikt