Kolonnesortering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tips >

Kolonnesortering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du kan sortere etter en gitt kolonne i en oversikt ved å klikke på kolonneoverskriften. Dersom du klikker en gang, sorteres det i stigende rekkefølge. Klikker du en gang til i kolonneoverskriften, sorteres dataene synkende etter innholdet i valgt kolonne.

 

Sorteringen vises med en pil i kolonneoversikten som er gjenstand for sortering.

 

Her er et eksempel der det er sortert etter kolonnen Ticker:

 

 

Se også:

Tips - oversikt