Endre bredden på kolonnene i de ulike oversiktene

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tips >

Endre bredden på kolonnene i de ulike oversiktene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1Plasser markøren bak kolonnetittelen til den kolonnen du ønsker å endre bredden på.

 

2I det du ser at markøren endrer seg, holder du venstre musetast nede mens du drar markøren mot venstre eller høyre på skjermen.

 

Se også:

Tips - oversikt