Søke etter en bestemt tekst eller verdi i en av oversiktene

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tips >

Søke etter en bestemt tekst eller verdi i en av oversiktene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Her ser du dialogen for søk etter verdi. Denne kan bare brukes i visningene Beholdning, Transaksjoner eller Verdipapirer. Mens du skriver inn det du søker etter, vil du se at programmet søker i visningene.

 

For å få fram denne dialogen

 

1Velg en av visningene Beholdning, Transaksjoner eller Verdipapirer i Vis-menyen.
2Bruk hurtigtast CTRL + F eller velg SøkRediger-menyen, slik at dialogen for søk kommer fram.
3Skriv i feltet Søk etter verdi den verdien eller teksten du vil søke etter.
4I feltet Søk i kolonne spesifiserer du i hvilken kolonne denne verdien skal befinne seg i.
5Trykk Finn neste  for å finne det første anslaget av denne verdien.

 

6Repetere punkt 5 til du finner anslaget. Trykk OK for å avslutte.

 

Se også:

Tips - oversikt