Hvordan skrive ut rapporter og skjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oversikt over basisfunksjoner i programmet >

Hvordan skrive ut rapporter og skjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1Før du kan skrive ut en rapport eller skjema, må du være inne i respektive presentasjonene.
2Hvis du skal skrive ut en rapport, må du først velge den rapporten du ønsker å skrive ut.
3For å skrive ut rapporten eller skjemaet velger du Skriv utInvestor-menyen.

 

Se også:

Hvordan utføre basisfunksjoner i programmet

Rapporter - Oversikt