Hvordan registrere markedskurser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oversikt over basisfunksjoner i programmet >

Hvordan registrere markedskurser

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1For å registrere markedskurser, må du først få fram oversikten over verdipapirer.
2Deretter trykker du CTRL+M.
3Alternativt kan du velge MarkedskursRediger-menyen.

 

Se også:

Hvordan utføre basisfunksjoner i programmet

Endre opplysninger om et verdipapir