Hvordan registrere utbytte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oversikt over basisfunksjoner i programmet >

Hvordan registrere utbytte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1For å registrere utbytte, må du først få fram oversikten over verdipapirer.
2Deretter trykker du CTRL+U.
3Alternativt kan du velge UtbytteRediger-menyen.

 

Se også:

Hvordan utføre basisfunksjoner i programmet

Endre opplysninger om et verdipapir