Oversikt over basisfunksjoner i programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Oversikt over basisfunksjoner i programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registrere et kjøp av verdipapir

Registrere et salg av verdipapir

 

Registrere et nytt verdipapir

Endre opplysninger i et eksisterende verdipapir

Slette et verdipapir

 

Registrere inngangsverdier til et verdipapir

Registrere RISK-verdier til et verdipapir

Registrere ligningsverdier til et verdipapir

Registrere utbytte til et verdipapir

Registrere markedskurser til et verdipapir

 

Skrive ut rapporter og skjema

 

Se også:

Slik kommer du igang - oversikt