Beregninger som brukes i programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Slik kommer du i gang >

Beregninger som brukes i programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nedenfor ser du en beskrivelse av de beregninger som blir gjort i programmet.

 

Kostpris

Antall/andeler som er kjøpt av verdipapiret * Pris per enhet

 

Markedsverdi

Siste noterte kursverdi for verdipapiret * Antall av eksemplarer av verdipapiret i porteføljen

Realisasjonsvederlag

Antall/andeler av verdipapiret som er solgt * Salgskurs per eksemplar av verdipapiret

 

Realisert gevinst

Totalsummen over alle realiserte gevinster for et spesifikt verdipapir

 

Realisert gevinst per post

Realisert gevinst + (Antall realisert fra kjøp * Differansen mellom salgskurs og kjøpskurs)

 

Rest

Gjenværende eksemplarer av verdipapiret som er igjen etter salg fra det opprinnelige kjøpet

 

Snitt sum

Gjennomsnittlig kursverdi

 

Sum

Det samme som Kostpris ved kjøp og Realisasjonsvederlag ved salg

 

Sum investert

Rest * Kurs ved kjøp

 

Urealisert gevinst

Totalsummen over alle urealiserte gevinster for et spesifikt verdipapir.

 

Urealisert gevinst per post

(Siste markedskurs - Kjøpskurs)  * Rest - Gjenstående andel av kjøpsomkostninger

 

Se også:

Slik kommer du igang - oversikt