Brukerhåndbok i PDF-format

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Slik kommer du i gang >

Brukerhåndbok i PDF-format

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du finner brukerhåndbok som et PDF-dokument (Portable Document Format) på hjelp-menyen.

 

Brukerhåndboken kan leses med en PDF-leser (Adobe Acrobat Reader).

 

Acrobat Reader finnes normalt på de aller fleste datamaskiner, i og med at dette er et standard-format som i stor grad anvendes på Internett-sider.

 

Acrobat Reader er fritt tilgjengelig for nedlasting fra Adobe's nettsider. Klikk her for å finne siste versjon av Acrobat Reader: http://www.adobe.no/products/acrobat/readstep.html.

 

Brukerhåndsboken finner du i menyen Hjelp > Dokumentasjon > Brukerhåndbok.

 

Programnyheter i PDF-format:

Nyheter i siste versjon av programmet finner du i menyen Hjelp > Nyheter i denne versjonen. Du finner også nyheter i PDF-format i menyen Hjelp > Dokumentasjon > Nyheter.