Hvordan registrere et kjøp av verdipapir

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oversikt over basisfunksjoner i programmet >

Hvordan registrere et kjøp av verdipapir

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1For å registrere et kjøp, trykker du CTRL+K.
2Alternativt kan du velge Kjøp verdipapirInvestor-menyen.

 

Se også:

Hvordan utføre basisfunksjoner i programmet

Kjøp av verdipapirer