Hvordan registrere et salg av verdipapir

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oversikt over basisfunksjoner i programmet >

Hvordan registrere et salg av verdipapir

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1For å registrere et kjøp, trykker du CTRL+S.
2Alternativt kan du velge Selge verdipapirInvestor-menyen.

 

Tips                                

Du må ha registrert minst et kjøp før du kan registrere et salg.

 

Se også:

Hvordan utføre basisfunksjoner i programmet

Salg av verdipapir